Kategori Genel

Tevekkülünüz Kime?

Tevekkül: Hayatın tüm alanlarında Allah’a güvenmektir. Vekil kökünden türemiştir. Vekil; birinin işini üstüne almak, birine güvence vermek, birine işini havale etmek ve ona güvenmektir. Vekil; güvenilen, tevekkül; güvenmek, mütevekkil de güvenen kişidir. Asıl soru ise…

YAZININ DEVAMI

İSLAM VE TOPLUM

Rabbimiz insanı yoktan yarattı ve yeryüzünde sorumlu olarak imtihan için gönderdi. Gerek yeryüzünün sorumluluğu, gerekse insanların kendi aralarındaki ilişkilerin nasıl olacağıyla alakalı hükümleri bildirmiştir. İmtihan da olunmak da zaten emir ve yasaklar gerektirir. Önemli olan…

YAZININ DEVAMI

Mücadele; Sabır ve Süreklilik İster

       İnsan, her şeyiyle sınırlı yaratılmıştır. Kapasitesi, kendisine verilenler kadardır. Gücünün dışına çıkamaz, çıkmaya da çalışmamalıdır. Rabbimizin kendisine yüklemediği sorumlulukların, işlerin ve hedeflerin altına girmemelidir. “… Ey Rabbimiz! Güç yetiremeyeceğimiz şeyleri bize yükleme. ..” (Bakara/286) diyen…

YAZININ DEVAMI

Vasat ve Şahit Olmak

                                                                                                     Allah (c.c) insanı yeryüzüne halife olarak görevlendirmiştir. Yani Allah (c.c) adına yeryüzünü onun yasalarıyla çekip çevirme işi. Halife bir başkası adına…

YAZININ DEVAMI