Kategori Kelimeler ve Kavramlar

İbadet

      İbadet: itaat ve kulluk etmek, boyun eğmek, kendini aşağılamak, alçaltmak, tapmak anlamlarınadır. Abd, köle olmaktır. Ubudiyet, Allah’a boyun eğerek gönülden itaat etmek, O’na yönelmektir. İbadet, kişinin kendine hükmedene itaat edip köle olmasıdır. İbadet, itaat edilenin…

YAZININ DEVAMI

İman

  İman; söylenen bir sözü kabul etmek, tasdik etmek ve doğrulamak, güvenmektir. Birinin söylediğini tasdik, gönülden bağlanıp güvenmektir. İman; güvenmek, güven vermek, güvene davet etmektir ve gönülden inanmaktır. İman, bir dine ve inanca ve yaşam tarzına…

YAZININ DEVAMI

Veli

   Veli: Kendisine sığınılan, yardım istenilen, koruyup gözeten, seven,  iyilik eden, sırdaş olan, dost olandır. Vali: İşleri yöneten, hükümdar olan ve işleri idare eden, yaratılanların işlerine kefil olan, emredip yönetendir. Mevla: Kendisinden yardım ve destek beklenilen…

YAZININ DEVAMI

Mülk

 Mülk: sahip ve egemen olma, sahiplik, hükümdarlık, sahip olunan şey, hükmedilen yer. Mülk üzerinde tasarrufta bulunulan şeylerdir. Allah’ın yarattığı her şeydir mülk. İnsanda Allah’ın mülklerinden bir mülktür. Mülk üzerinde hükmedilip yönetilen, istediği gibi tasarrufta bulunulan…

YAZININ DEVAMI